บริการ


REFINERY SERVICES

เราให้บริการในการนำความบริสุทธิ์ของเศษโลหะมีค่ากลับมา เราสามารถแยกสกัดงานที่อยู่ในทุกสภาพ เช่น ยาดิน ค้า ขัด ผงตะไบ เศษเหลือจากเข้ารูปพรรณเสีย น้ำยาลอกทอง น้ำยาชุบทอง น้ำยาบอมส์ ต้นหล่อ เศษ ตัด ผงกวาด 

เศษวัสดุ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนจาก อุตสาหกรรม  

ชิ้นส่วนทันตกรรม ฯ


ASSAY SERVICES

เราบริการวิเคราะห์หาปริมาณความบริสุทธิ์ของโลหะมีค่า   เช่น ทอง เงิน แพลตินัม พาลาเดียม ด้วยกรรมวิธีอันทันสมัยและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

เช่น FireAssay, Gravimetric, Titration โดยผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านเพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง

• FIRE ASSAY
• GRAVIMETRIC
• TITRATION
• ICP
• X-RAY

 


08 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 1634 ครั้ง